Секције и радионице 

 

picture

Библиотечка секција

Домска библиотека није само место где се искључиво позајмљује обавезна лектира или књиге намењене читању у слободном времену, већ је и активан чинилац у процесу образовања и васпитања деце и младих у Дому.

picture
picture

Дечији домски парламент

Дечији домски парламент има за циљ непосредно учешће деце и младих у доношењу свих одлука које су за њих од значаја, преузимање одговорности за одлуке и њихово реализовање, као и усвајање принципа равноправности и демократичности.

picture
picture

Драмска секција

Циљ рада драмске секције јесте подстицање развоја креативности, оригиналности, самореализације, талента; развијање културолошких потреба, као и осмишљено провођење слободног времена и едукација.

picture
picture

Играоница

У Дому се, поред многих других садржаја везаних за слободно време, за децу предшколског и раног основношколског узраста реализују активности у оквиру Играонице.

picture
picture

Креативна радионица

Ова радионица окупља младе, ученике на интернатском смештају, као и младе, лишене родитељског старања.

picture
picture

Ликовна секција

Ликовни атеље "Палета" намењен је деци и младима узраста од 5 -18 година, а радионице води васпитач и академски сликар Боривоје Јовановић.

picture
picture

Литерарна секција

Ова секција, чији је рад уско повезан са радом рецитаторске секције, има за циљ неговање лепе писане речи, подстицање развоја литерарног талента, креативности и стваралаштва.

picture
picture

Новинарска секција

Секција постоји седам година, а резултат њеног рада је лист наше установе "Домко", чијих је 26 бројева угледало светлост дана до сада. У њему редове исписујемо чистом љубављу, трудећи се да им удахнемо душу, вероватно једину оригиналност која још постоји у овом свету, у коме је све већ виђено.

picture
picture

Психолошка секција

Циљ ових радионица је: боље социјално функционисање деце и младих; лакше сналажење у новим, непознатим ситуацијама; успешније препознавање потреба и осећања; јасније изношење захтева; конструктивно решавање проблема и квалитетнија комуникација са другом децом, младима и одраслима; успешнија сарадња; повећано самопоуздање, као и лична сигурност и задовољство.

picture
picture

Радионица практичне вештине

Циљ активности у овој радионици јесте да се њени учесници, деца и млади лишени родитељског старања, проведу кроз практичне активности, које ће им користити у свакодневном животу. Кроз различите радионице наши најмлађи уче: како да одржавају личну хигијену и хигијену простора; постављање стола...

picture
picture

Радионица Подршка младима за осамостаљивање и живот у породици

Програм ових радионица намењен је, пре свега, младима који напуштају институционалну заштиту, али и осталима којима је неопходна психосоцијална и едукативна подршка на путу ка одраслости.

picture
picture

Рецитаторска секција

Рад рецитаторске секције уско је повезан са радом литерарне секције и има за циљ подстицање развоја културолошких потреба, неговање лепе говорне речи, као и осмишљено провођење слободног времена. Ове две секције су организатори културног живота установе.

picture
picture

Спортске активности

Значајно место у организованим садржајима у оквиру слободног времена, како деце лишене родитељског старања, тако и ученика средњих школа на интернатском смештају, заузимају активности спортских секција.

picture