Јавни конкурси  

 

14. Јавна набавка Одржавање програмских пакета, Партија 3 - Одржавање пословног софтвера „Infosys“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр. 1.2.1/2018,
одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку ЈН број 1.2.1/2018,
одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку ЈН број 1.2.1/2018,
одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку ЈН број 1.2.1/2018,
одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“


13. Јавна набавка добара – Набавка опреме за вешерај 2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.6/2018,
јавна набавка добара - набавка опреме за вешерај

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.6/2018,
јавна набавка добара - набавка опреме за вешерај

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ везани за конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.6/2018, јавна набавка добара - набавка опреме за вешерај

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.6/2018,
јавна набавка добара - набавка опреме за вешерај


12. Јавна набавка Одржавање програмских пакета,
Партија 2. Одржавање програмског система „Gaudeamus“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН бр. 1.2.1/2018, Одржавање програмских пакета,
Партија 2. Одржавања програмски систем „Gaudeamus“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, бр. JН 1.2.1/2018, Одржавање програмских пакета,
Партија 2. Одржавања програмски систем „Gaudeamus“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, бр. JН 1.2.1/2018, Одржавање програмских пакета,
Партија 2, Одржавања програмски систем „Gaudeamus“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, бр. JН 1.2.1/2018, Одржавање програмских пакета,
Партија 2, Одржавање програмског система „Gaudeamus“


11. Јавна набавка услуга одржавања програмских пакета,
Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН 1.2.1/2018,
Одржавања програмских пакета Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1.2.1/2018,
Одржавања програмских пакета Партија 1., Одржавања програмски систем „Archilleus

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ЈН 1.2.1/2018, Одржавања програмских пакета Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ЈН 1.2.1/2018, Одржавања програмских пакета Партија 1. Одржавања програмски систем "Archilleus"


10. Јавна набавка добара – средствa за одржавање хигијене - 2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2018,
средствa за одржавање хигијене

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2018,
средствa за одржавање хигијене

Питања и одговори везани за конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2018, средствa за одржавање хигијене

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2018,
средствa за одржавање хигијене

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2018, средствa за одржавање хигијене

Партија 1 - Биоразградива средства за одржавање хигијене и дезинфекцију на бази активног кисеоника

Партија 2 - Остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену

Партија 3 - Средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање

Партија 4 - Пластична галантерија и други материјал

Партија 5 - Папирна галантерија


9. Јавна набавка радова – Замена црепа на стамбеном делу Дома

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.3/2018,
јавна набавка радова на замени црепа на стамбеном делу Дома

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.3/2018,
јавна набавка радова на замени црепа на стамбеном делу Дома

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.3/2018,
јавна набавка радова на замени црепа на стамбеном делу Дома

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.3/2018, јавна набавка радова на замени црепа на стамбеном делу Дома


8. Јавна набавка добара – Набавка опреме за вешерај 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.5/2018,
јавна набавка добара - набавка опреме за вешерај

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.5/2018,
јавна набавка добара - набавка опреме за вешерај

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.5/2018,
јавна набавка добара - набавка опреме за вешерај

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.5/2018,
јавна набавка добара - набавка опреме за вешерај


7. Јавна набавка радова – Замена врата на I улазу стамбеног дела Дома 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2018,
јавна набавка радова на замени врата на I улазу стамбеног дела Дома

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2018,
јавна набавка радова на замени врата на I улазу стамбеног дела Дома

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2018,
јавна набавка радова на замени врата на I улазу стамбеног дела Дома

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2018, јавна набавка радова на замени врата на I улазу стамбеног дела Дома


6. Јавна набавка радова –замена плочица у трпезарији 2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.7/2018,
јавна набавка радова на замени плочица у трпезарији

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.7/2018,
јавна набавка радова на замени плочица у трпезарији

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.3.7/2018,
јавна набавка радова на замени плочица у трпезарији

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.7/2018, јавна набавка радова на замени плочица у трпезарији


5. Јавна набавка радова – паркетарски радови на обнови и замени подних облога у стамбеном делу Дома 2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.8/2018, јавна набавка радова - паркетарски радови на обнови и замени подних облога у стамбеном делу Дома

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.8/2018, јавна набавка радова - паркетарски радови на обнови и замени подних облога у стамбеном делу Дома

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.8/2018, јавна набавка радова - паркетарски радови на обнови и замени подних облога у стамбеном делу Дома

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.8/2018, јавна набавка радова - паркетарски радови на обнови и замени подних облога у стамбеном делу Дома


4. Јавна набавка радова - реконструкција мокрих чворова 2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.5/2018,
јавна набавка радова на реконструкцији мокрих чворова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.5/2018,
јавна набавка радова на реконструкцији мокрих чворова

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.5/2018,
јавна набавка радова на реконструкцији мокрих чворова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.5/2018, јавна набавка радова на реконструкцији мокрих чворова


3. Јавна набавка добара – намирнице и прехрамбени производи за спремање хране -2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2018, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2018, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ везани за конкурсну документацију у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2018, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2018, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2018, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2018 , намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

Партија: 1

Партија: 2

Партија: 3

Партија: 4

Партија: 5

Партија: 6

Партија: 7

Партија: 8

Партија: 9

Партија: 10

Партија: 11

Партија: 12

Партија: 13

Партија: 14


 

2. Јавна набавка добара – електрична енергија 2018

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности
ЈН бр.1.1.2/2018, електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности
ЈН бр.1.1.2/2018, електрична енергија

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.2/2018, електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.2/2018, електрична енергија

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.2/2018, електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.2/2018, електрична енергија


 

1. Јавна набавка добара – одећа и обућа 2018.година

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2018, одећа и обућа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2018, одећа и обућа

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2018, одећа и обућа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2018,
одећа и обућа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2018, одећа и обућа

ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2018 за партију бр. 1. Разна одећа

ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2018 за партију бр.3 JEANS одећа

OБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2018 за партију бр. 2. Спортска одећа и обућа


Јавне набавке 2018

Измена плана јавних набавки за 2018.годину

II Измена Плана јавних набавки за 2018.годину