Јавни конкурси  

 


13. Јавна набавка Одржавање програмских пакета,
Партија 3 - Одржавање пословног софтвера „Infosys“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр. 1.2.1/2017, одржавање програмских пакета, Партија 3 - Одржавање пословног софтвера „Infosys“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку ЈН број 1.2.1/2017, одржавање програмских пакета, Партија 3 - Одржавање пословног софтвера „Infosys“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку ЈН број 1.2.1/2017, одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку ЈН број 1.2.1/2017, одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“


12. Јавна набавка радова – Постављање фасаде на надзиданом делу стамбеног објекта Дома

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.6/2017,
јавна набавка радова на постављању фасаде на надзиданом делу стамбеног објекта Дома

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.6/2017,
јавна набавка радова на на постављању фасаде на надзиданом делу стамбеног објекта Дома

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.6/2017, јавна набавка радова на постављању фасаде на надзиданом делу стамбеног објекта Дома

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.6/2017, јавна набавка радова на постављању фасаде на надзиданом делу стамбеног објекта Дома


11. Јавна набавка Одржавање програмских пакета,
Партија 2. Одржавање програмског система „Gaudeamus“ “

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН бр. 1.2.1/2017, Одржавање програмских пакета,
Партија 2 - Одржавање програмски систем „Gaudeamus“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, бр. JН 1.2.1/2017, Одржавање програмских пакета,
Партија 2 - Одржавање програмски систем „Gaudeamus“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, бр. JН 1.2.1/2017, Одржавање програмских пакета,
Партија 2, Одржавање програмски систем „Gaudeamus“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, бр. JН 1.2.1/2017,
Одржавање програмских пакета, Партија 2, Одржавања програмски систем „Gaudeamus“


10. Јавна набавка радова – реконструкција мокрих чворова 2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.5/2017, јавна набавка радова на реконструкцији мокрих чворова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.5/2017, јавна набавка радова на реконструкцији мокрих чворова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.5/2017, јавна набавка радова на реконструкцији мокрих чворова


9. Јавна набавка Одржавања програмских пакета,
Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 1.2.1/2017, Партија 1 Одржавања програмских пакета Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1.2.1/2017, Партија 1 Одржавања програмских пакета Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр 1.2.1/2017, Одржавања програмских пакета, Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.2.1/2017, Партија 1 - Одржавања програмских пакета Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“


8. Јавна набавка радова - Постављање фасаде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.4/2017, јавна набавка радова на постављању фасаде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.4/2017, јавна набавка радова на на постављању фасаде

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.4/2017, јавна набавка радова на на постављању фасаде

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ везани за конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.4/2017, јавна набавка радова на постављању фасаде

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.4/2017, јавна набавка радова на постављању фасаде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.4/2017, јавна набавка радова на на постављању фасаде


7. Јавна набавка радова - Замена врата

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2017, јавна набавка радова на замени врата

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2017, јавна набавка радова на замени врата

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2017, јавна набавка радова на замени врата

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2017, јавна набавка радова на замени врата

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.1/2017, јавна набавка радова на замени врата


6. Јавна набавка радова  – молерски радови

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.2/2017, јавна набавка молерских радова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.2/2017, јавна набавка молерских радова

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.2/2017, јавна набавка молерских радова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.3.2/2017, јавна набавка молерских радова


5. Јавна набавка добара – средствa за одржавање хигијене - 2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2017, средствa за одржавање хигијене

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2017, средствa за одржавање хигијене

Питања и одговори везани за конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2017, средствa за одржавање хигијене

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2017, средствa за одржавање хигијене

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2017, средствa за одржавање хигијене:

Партија 1

Партија 2

Партија 3

Партија 4

Партија 5


4. Јавна набавка добара – намирнице и прехрамбени производи за спремање хране -2017
Поновни поступак за партије 1- месо , 2- пилеће месо замрзнуто и 4- замрзнута риба

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, у поновљеном отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017 за партије 1,2 и 4

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, у поновљеном отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017 за партије 1,2 и 4

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, у поновљеном отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017 за партије 1,2 и 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, у поновљеном отвореном поступку јавне набавке cбр. 1.1.1/2017 за партије 1,2 и 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, у поновљеном отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017 за партију 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, у поновљеном отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017 за партију 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, у поновљеном отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017 за партију 4


3. Јавна набавка добара - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране - 2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ везани за конкурсну документацију у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ везани за конкурсну документацију у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

II ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за партију 1 у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017,намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за партију 2 у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017,намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за партију 4 у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017,намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА у отвореном поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2017, намирнице и прехрамбени производи за спремање хране -

Партијa: 3

Партијa: 5

Партијa: 6

Партијa: 7

Партијa: 8

Партијa: 9

Партијa: 10

Партијa: 11

Партијa: 12

Партијa: 13

Партијa: 14


2. Јавна набавка добара – одећа и обућа 2017.година

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2017, одећа и обућа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2017, одећа и обућа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку ЈНМВ бр. 1.1.4/2017, одећа и обућа

1. ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2017 за партију бр. 1. Разна одећа

2. ОБАВЕШТЕЊЕ О закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2017 за партију бр. 2. Спортска одећа и обућа

3. ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2017 за партију бр. 3 JEANS одећа

4. ОБАВЕШТЕЊЕ o закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2017 за партију бр. 4 Обућа


1. Јавна набавка добара - електрична енергија 2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.2/2017, електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.2/2017, електрична енергија

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.2/2017, електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку ЈН бр. 1.1.2/2017, електрична енергија


Јавне набавке 2017


План јавних набавки за 2017. годину - 30.01.2017.

Измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017.годину