Јавни конкурси  

 

11. Јавна набавка Одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „ Infosys“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр. 1.2.3/2016 , одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку ЈН број 1.2.3/2016, одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН бр. 1.2.3/2016, одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ, ЈН бр. 1.2.3/2016, одржавање програмских пакета, Партија 3. Одржавање пословног софтвера „Infosys“


10. Јавна набавка добара – кухињска опрема 2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН број 1.1.9/2016, кухињска опрема

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН број 1.1.9/2016, кухињска опрема

----------------

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН број 1.1.9/2016, кухињска опрема

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке добара ЈНМВ – бр. 1.1.9/2016, кухињска опрема

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН број 1.1.9/2016, кухињска опрема

Питања и одговори везани за конкурсну документацију у поступку ЈН број 1.1.9/2016, кухињска опрема

Питања и одговори везани за конкурсну документацију у поступку ЈН број 1.1.9/2016, кухињска опрема

Одлука о додели уговора у поступку ЈН број 1.1.9/2016, кухињска опрема опрема

Обавештење о закљученом уговору ЈН број 1.1.9/2016, кухињска опрема


9. Јавна набавка Одржавање програмских пакета, Партија 2. Одржавање програмског система „Gaudeamus“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН бр. 1.2.3/2016, Одржавање програмских пакета, Партија 2. Одржавања програмски систем „Gaudeamus“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, бр. JН 1.2.3/2016, Одржавање програмских пакета, Партија 2, Одржавања програмски систем „Gaudeamus“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку ЈН број 1.2.3/2016, Партија 2. Одржавање програмског система „Gaudeamus“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку ЈН број 1.2.3/2016 Одржавање програмских пакета, Партија 2. Одржавање програмског система „Gaudeamus““


8. Јавна набавка добара – намештај за опремање новог простора - 2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН број 1.1.5/2016, намештај за опремање новог простора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН број 1.1.5/2016, намештај за опремање новог простора

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку ЈН број 1.1.5/2016, намештај за опремање новог простора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у поступку ЈН број 1.1.5/2016, намештај за опремање новог простора


7. Јавна набавка радова –реконструкција мокриг чворова - 2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 1.3.1/2016, реконструкција мокрих чворова

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1.3.1/2016, реконструкција мокрих чворова

Одговори на питања у поступку ЈН 1.3.1/2016, реконструкција мокрих чворова

Одговори на питања у поступку ЈН 1.3.1/2016, реконструкција мокрих чворова 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈН број 1.3.1/2016, реконструкција мокрих чворова

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈН број 1.3.1/2016, реконструкција мокрих чворова


6. Јавна набавка Одржавање програмских пакета,
Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈН 1.2.3/2016,
Партија 1. Одржавање програмских пакета Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - JН 1.2.3/2016,
Партија 1. Одржавање програмских пакета Партија 1. Одржавања програмски систем „Archilleus“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ јавне набавке услуга – одржавање програмских пакета, ЈН број 1.2.3/2016. партија 1. Одржавање програмског система "Archilleu"

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ јавне набавке услуга – одржавање програмских пакета, ЈН број 1.2.3/2016. партија 1. Одржавање програмског система "Archilleu"


5. Јавна набавка средставa за одржавање хигијене објеката, деце и радника - 2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 1.1.3/2016, Средствa за одржавање хигијене објеката, деце и радника

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1.1.3/2016, Средствa за одржавање хигијене објеката, деце и радника

1. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈН 1.1.3/2016, Средствa за одржавање хигијене објеката, деце и радника

2. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одговори на питања у поступку Јн бр. 1.1.3/2016 - Средставa за одржавање хигијене објеката, деце и радника

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У поступку ЈН бр.1.1.3/2016 - Средставa за одржавање хигијене објеката, деце и радника

1. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.3/2016, набавка добра - Средства за одржавање хигијене објеката, деце и радника, Партија 1: Концентровани препарати за професионално чишћење, прање и дезинфекцију

2. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.3/2016, набавка добра - Средства за одржавање хигијене објеката, деце и радника, Партија 2: Остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену

3. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.3/2016, набавка добра - Средства за одржавање хигијене објеката, деце и радника, Партија 3: Средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање

4. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.3/2016, набавка добра - Средства за одржавање хигијене објеката, деце и радника, Партија 4: Пластична галантерија и други материјал

5. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.3/2016, набавка добра - Средства за одржавање хигијене објеката, деце и радника, Партија 5: Папирна галантерија


4. Јавна набавка намирницa и прехрамбених производа за спремање хране - 2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 1.1.1/2016 - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1.1.1/2016 - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

Одговори на питања у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, набавка добра - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, набавка добра - намирнице и прехрамбени производи за спремање хране

1. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 1. Месо

2. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 2. Пилеће месо замрзнуто

3. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 3. Сухомеснати производи

4. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 4. Замрзнута риба

5.Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 5. Млеко и млечни производи

6. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 6. Конзумна јаја

7. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 7. Пољопривредни производи

8. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 8. Хлеб, брашно, пецива

9. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 9. Бурек и пите

10. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 10. Конзервирано поврће и воће

11. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 11. Остале намирнице широке потрошње

12. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 12. Замрзнута теста

13. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 13. природни мед

14. Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2016, Набавка добра - Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране, Партија 14. замрзнуто воће и поврће


3. Јавна набавка одеће и обуће - 2016
Поновни поступак за партију бр. 2. Спортска одећа и обућа

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 1.1.4/2016, партија 2 - Спортска одећа и обућа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 1.1.4/2016, партија 2 - Спортска одећа и обућа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У поступку ЈН бр.1.1.4/2016 за партију бр. 2. Спортска одећа и обућа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН бр.1.1.4/2016 за партију бр. 2. Спортска одећа и обућа


2. Јавна набавка одеће и обуће - 2016. година.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН. 1.1.4/2016 - Одећа и обућа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН. 1.1.4/2016 - Одећа и обућа

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН бр. 1.1.4/2016 - Одећа и обућа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ОБУСТАВИ ПОСТУПКА у поступку ЈН бр.1.1.4/2016 - одећа и обућа

1. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2016 за партију бр. 1. Разна одећа

2. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2016 за партију бр.3 JEANS одећа

3. ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору ЈН бр.1.1.4/2016 за партију бр. 4. Обућа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН бр.1.1.4/2016 за партију бр. 2. Спортска одећа и обућа


1. Јавна набавка електричне енергије 2016. година

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН бр.1.1.2/2016 - Електрична енергија

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр.1.1.2/2016 - Електрична енергија

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку ЈН бр.1.1.2/2016 - Електрична енергија

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН бр.1.1.2/2016 - Електрична енергија


Јавне набавке 2016


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања - 11.2.2016.


План јавних набавки за 2016. годину - 11.2.2016.


Измена бр. 1. плана јавних набавки за 2016. годину


Измена бр. 2. плана јавних набавки за 2016. годину