Јавни конкурси  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр.1.2.3/2015
Услуге зимовања деце на Златибору


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 1.1.8/2015 опрема за кухињу и вешерај
Партија 2 – Опрема за вешерај


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 1.1.8/2015 опрема за кухињу и вешерај
Партија 1 – Кухињска опрема


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке добара
Опрема за кухињу и вешерај, ЈНМВ бр 1.1.8/2015


ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке бр.1.1.4/2015
Кухињска опрема, шпорети на плин, кипер на плин, фритеза...


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА у поступку ЈН бр. 1.1.8/2015, набавка добра
Опрема за кухињу и вешерај


ОДЛУКА о додели Уговора у поступку јавне набавке услуга ЈНМВ- бр. 1.2.3/2015,
Зимовање деце на Златибору


ОДЛУКА о обустави поступка јавне набавке бр.1.1.4/2015
Кухињска опрема, шпорети на плин, кипер на плин, фритеза...


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке услуга ЈНМВ бр. 1.1.8/2015.
Опрема за кухињу и вешерај


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке услуга ЈНМВ бр. 1.1.8/2015.
Опрема за кухињу и вешерај


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- у поступку ЈНМВ бр. 1.3.6/2015
испорука и уградња соларног система за загревање санитарне воде


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - у поступку ЈНМВ бр. 1.3.6/2015
испорука и уградња соларног система за загревање санитарне воде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке услуга
ЈНМВ бр. 1.2.3/2015, Зимовање деце на Златибору


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке услуга
ЈНМВ бр. 1.2.3/2015, Зимовање деце на Златибору


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке добара
ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.1.4/2015,
Набавка кухињске опреме - шпорети на плин, кипер на плин, фритеза...


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке добара
ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.1.4/2015,
Набавка кухињске опреме - шпорети на плин, кипер на плин, фритеза...


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (друго продужење рока) у поступку јавне набавке радова ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.3.6/2015, испорука и уградња
соларног система за загревање санитарне воде


ТРЕЋА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне набавке радова
ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.3.6/2015, испорука и уградња
соларног система за загревање санитарне воде


ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне набавке радова
ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.3.6/2015, испорука и уградња
соларног система за загревање санитарне воде


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке радова
ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.3.6/2015, испорука и уградња
соларног система за загревање санитарне воде


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци радова
у поступку ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.3.5/2015
реконструкција крова са израдом кровних баџа и уградњом кровних прозора


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци радова
у поступку ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.3.4/2015
замена врата у смештајном делу Дома


ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку јавне набавке радова
ЈНМВ –резервисана јавна набавка бр. 1.3.6/2015
Испорука и уградња соларног система за загревање санитарне воде


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке радова
ЈНМВ –резервисана јавна набавка бр. 1.3.6/2015, испорука и уградња
соларног система за загревање санитарне воде


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ у поступку јавне набавке радова
ЈНМВ –резервисана јавна набавка бр. 1.3.6/2015, испорука и уградња
соларног система за загревање санитарне воде


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- у поступку ЈНМВ бр. 1.3.4
замена врата у смештајном делу Дома


ОДЛУКА о додели Уговора у поступку јавне набавке радова ЈНМВ - резервисана јавна набавка
бр. 1.3.5/2015 реконструкција крова


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку ЈНМВ - резервисана јавна набавка,
набавка радова бр. 1.3.4/2015


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку ЈНМВ - резервисана јавна набавка,
набавка радова бр. 1.3.4/2015


ПРАВИЛНИК О  УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 


КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА у поступку ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.3.5/2015
Реконструкција крова са израдњом кровних баџа и уградњом кровних прозора


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку ЈНМВ – резервисана јавна набавка бр. 1.3.5/2015
Реконструкција крова са израдњом кровних баџа и уградњом кровних прозора


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 1.2.2/2015, партија 2.
одржавање програмског система „Гаудеамус“


Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ бр. 1.2.2 /2015,
партија 2. оржавање програмског система „Гаудеамус“


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку ЈНМВ 1.2.2/ 2015, Партија 2. Одржавање програмског система „Гаудеамус“


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку ЈНМВ 1.2.2/ 2015, Партија 2. Одржавање програмског система „Гаудеамус“


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр.1.3.2/2015


Обавештење о закључењу уговора у поступку ЈНМВ Бр 1.2.2/2015, 
Партија бр. 1 одржавање програмских пакета


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр.1.3.1/2015
Партерно уређење дворишта


Обавештење о закљученом уговору у поступкуЈНМВ бр. 1.2.5/2015
Летовање деце на Златибору


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 1.1.7/2015
Гориво


Конкурсна документација у поступку ЈНМВ бр. 1.3.2/2015
Реконструкција мокрог чвора у смештајном делу Дома


Позив за подношење понуда у поступку ЈНМВ бр. 1.3.2/2015
Реконструкција мокрог чвора у смештајном делу Дома


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ  бр. 1.2.4/2015- Летовање на мору


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ бр. 1.2.1/2015 – Осигурање имовине и лица


Конкурсна документација
у поступку ЈНМВ бр. 1.2.5/2015 - Летовање деце на Водицама - Златибору


Позив за подношење понуда
у поступку ЈНМВ бр. 1.2.5/2015 - Летовање деце на Водицама - Златибору


Конкурсна документација
у поступку ЈНМВ бр. 1.2.4/2015 - Летовање деце на мору


Позив за подношење понуда
у поступку ЈНМВ бр. 1.2.4/2015 – Летовање деце на мору


Конкурсна документација
у поступку ЈНМВ бр. 1.2.2/2015 - Одржавање програмских пакета


Позив за подношење понуда
у поступку ЈНМВ бр. 1.2.2/2015 – Одржавање програмских пакета


Конкурсна документација
у поступку ЈНМВ бр. 1.3.1/2015 - Партерно уређење дворишта


Позив за подношење понуда
у поступку ЈНМВ бр.1.3.1/2015 - Партерно уређење дворишта


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 1


Одговор на питања у поступку ЈНМВ бр. 1.2.1/2015
Осигурање имовине и лица


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 3


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 14


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 10


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 6


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 13


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 12


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 11


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 9


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 8


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 7


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 5


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 4


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.1/2015
Намирнице и прехрамбени производи - Партија 2


ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ у поступку ЈНМВ бр. 1.2.1/2015
Осигурање имовине и лица


Конкурсна документација у поступку јавне набавке бр. 1.2.1/2015
Осигурање имовине и лица


Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке бр. 1.2.1/2015
Осигурање имовине и лица


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1.1.2./2015
Средства за одржавање хигијене – Партија 5. Папирна галантерија


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1.1.2./2015
Средства за одржавање хигијене – Партија 3.
Средства за прање посуђа у професионалним машинама за прање.


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1.1.2./2015
Средства за одржавање хигијене – партија 4.
Пластична галантерија и други материјал


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1.1.2./2015
Средстава за одржавање хигијене – партија 2.
Остала средства за чишћење и прање и средства за личну хигијену


Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈНМВ 1.1.2./2015
Средства за одржавање хигијене – партија 1.
Концентровани препарати за професионално чишћење, прање и дезинфекцију


Исправка
Обавештења о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.6/2015
Набавка електричне енергије


Обавештење о закљученом  уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.3/2015
Одећа и обућа за кориснике Дома, Партија 4


Обавештење о закљученом уговору  у поступку јавне набавке бр. 1.1.3/2015
Одећа и обућа за кориснике Дома, Партија 3


Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке бр. 1.1.6/2015
набавка електричне енергије


Обавештење о закљученом уговору – партија 6


Обавештење о закљученом уговору – партија 5


Обавештење о закљученом уговору – партија 2


Обавештење о закљученом уговору – партија 1


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку бр.1.1.
3/2015- одећа и обућа , поновњени поступак за партије 3. И 4


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку бр.1.1.
3/2015- одећа и обућа , поновњени поступак за партије 3. И 4


OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ бр .1.1.3/ 2015
за Партију бр. 3. и Партију бр .4.


Одговор на питање у поступку јавне набавке бр.1.1.2/2015, набавка   добра-  средства за одржавање хигијене објеката, деце и радника


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦА
за јавну набавку бр.1.1.7/2015- гориво за аутомобиле


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку бр.1.1.7/2015- гориво за аутомобиле


Oдговор на питање у поступку ЈН бр. 1.1.1/2015 за партију бр. 9


Одговор на питања у поступку јавне набавке број 1.1.2/2015
Средства за одрћавање хигијене, објеката, деце и радника


Измена Конкурсне документације у поступку јавне набавке број 1.1.2/2015
Средства за одрћавање хигијене, објеката, деце и радника .


Одговор на питање у поступку јавне набавке број  1.1.1/2015 –Намирнице и прехрамбени производи за спремање хране.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке бр. 1.1.2/2015


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке бр. 1.1.2/2015


Одговор на питање у поступку набавке бр. 1.1.1-2015, намирнице и храна


ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –одеће и обућа
У поступку јавне набавке мале вредности
бр. 1.1.3/2015


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – одећа и обућа
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН бр.1.1.3/2015


ПОЗИВ ЗА ПОНУДУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА
намирнице и прехрамбени производи за спремање хране
У отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 1.1.1/2015


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА – намирнице и прехрамбени производи за спремање хране
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА бр1.1.1/2015


ПОНУДA ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 1.1.6/2015


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – електрична енергија
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА бр 1.1.6/2015


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.1.5/2014


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци радова- реконструкција мокрог чвора у једној стамбеној јединици, у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.3.2/2014


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Јавна набавка мале вредности
Набавка радова - реконструкција мокрог чвора у једној стамбеној јединици (редни број ЈНМВ 1.3.2/2014)


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - реконструкција мокрог чвора у једној стамбеној јединици
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.3.2/2014


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци добара у отвореном поступку, бр. ЈН 1.1.1/2014 - Партија: 1.1. свеже јунеће и свињско месо, изнутрице


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци радова- реконструкција кухиње, у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.3.3/2014


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци добара у отвореном поступку, бр. ЈН 1.1.1/2014, Партија: 1.4. замрзнута риба


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈАВНА НАБАВКА – Радови на реконструкцији кухиње
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.3.3/2014


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Радови на реконструкцији кухиње
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1.3.3/2014


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.1.4/2014, Партија 2 – Материјал за ручни рад за креативну радионицу и практичну наставу – текстилна струка


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.1.4/2014, Партија 1: Уџбеници ,разни прибор за писање, прибор за цртање


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности бр.1.1.4/2014, Партија 3. Материјал за ручни рад за креативну и ликовну радионицу


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору о јавној набавци добара у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.2.2/2014


Одговор на питање ЈНМВ 1.2.2.-2014


Измена КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности – услуге осигурања имовине, запослених и деце ЈН бр. 1.2.2/2014


Одговор на питање у поступку ЈНМВ бр. 1.2.2-2014 услуга осигурања


Обавештење о закљученом уговору Партија 1.3


Позив за достављање понуда-осигурање

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА- осигурање


Јавни позив за набавку хране

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Храна - Поновљен поступак за партије 1.1; 1.4; 1.11


ОБАВЕШТЕЊЕ за партију 1.5


Обавештење о закљ.уговору партија 1.10


Обавештење о закљ.уговору партија 1.14


Обавештење о закљ.уговору партија1.6


Обавештење о закљученом уговору за ауто


Уговор Партија 1.2


Уговор Партија 1.7


Уговор Партија 1.8.


Уговор Партија 1.9.


Уговор Партија 1.13


Јавни позив за набавку школског прибора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Школски прибор


ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - НАБАВКА ХРАНЕ


ОБНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавни позив за набавку производа за чишћење

Конкурсна документација производа за чишћење 2014


ОБНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Јавни позив за набавку Горива

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Гориво


Обавештење о обустави поступка
Јавне набавке мале вредности бр. 1.1.2 - 2014


Јавни позив за набавку Горива

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Гориво


Јавни позив за набавку возила

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку возила


Јавни позив за набавку производа за чишћење

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА производа за чишћење 2014


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку ХРАНЕ за 2014.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку ХРАНЕ за 2014. измена II

Питања и одговори - Набавка хране 2014

Одговори - Набавка хране 2014


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ