Добро дошли на нашу интернет презентацију

Дом "Петар Радовановић" је републичка установа која се у области социјалне заштите бави збрињавањем деце и омладине лишене родитељског старања, а у области ученичког стандарда смештајем и васпитањем средњошколске омладине која се због школовања налази у Ужицу.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

     Обавештавају се заинтересовани ученици који имају намеру да конкуришу у смештајне капацитете Дома ученика средњих школа Ужице – Коштица и Дома за децу и омладину „Петар Радовановић”, да ће се пријем конкурсне документације, за обе установе, реализовати у периоду од 8.7. до 20.7.2019. године од 7.30 до 15.00 у просторијама Дома ученика средњих школа Ужице – Коштица, ул. Ужичке републике бр.116.
Сви ученици ће приликом пријављивања на конкурс имати могућност изјашњавања у ком објекту желе да буду смештени (Дом ученика средњих школа Ужице или пословна јединица „Петар Радовановић”). Коначна одлука о смештају ученика у одређени објекат ће бити донета на основу коначне ранг листе, те распореда ученика по инструкцијама ресорног министарства (уз поштовање жеља ученика колико год је то могуће испоштовати).
Додатне информације и услове конкурса можете погледати на сајту Дома ученика средњих школа Ужице – Коштица, огласној табли или позивом на тел. 031/554-840 и 031/552-645.

О нама

     Дом настоји да пружи што потпунији и адекватнији амбијент за развој младих људи, обезбеђујући им осим основних смештајних погодности и услове за бављење културно-забавним и спортско-рекреативним активностима.
     За почетак рада Дома узета је 1915. година, када у Ужицу почиње организована заштита деце без родитеља, ратне сирочади.
     Установа је функционисала у различитим просторима у граду (од барака, преко објекта старог Дома саграђеног као задужбина 1928. године), до садашњих објеката грађених и стављених у функцију 1982. године.
     Унутрашња организација живота и рада у Дому прилагођена је потребама свих њених корисника и у складу је са перманентним настојањем да се обезбеди такав педагошки амбијент где ће се интереси свих корисника не прекидно узајамно преплитати и употпуњавати.
     Основне делатности подразумевају и организовање инфраструктуре смештај, исхрана, стручни васпитни рад, хигијенске, здравствене, безбедносне, као и радне и техничке услове.
     У функцији обављања основне делатности су два објекта укупне површине 4.500 квадратних метара. Један објекат намењен је за становање корисника, а у другом се налази централна кухиња са трпезаријом, библиотека са читаоницом, фискултурна сала са свлачионицом и друге пратеће просторије неопходне за живот и рад у Дому.
     Сваке године, 18. априла, Установа обележава свој Дан.
     Дом 25. новембра слави славу светог Јована Милостивог.

 

       

План јавних набавки за 2019.годину2019
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


2018
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


2017
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


2016
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


2013-2015
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМАКонкурс за пријем ученика средњих школа на смештај и исхрану у Дом школске 2018/2019. године

Упутство о потребним документима за конкурс за пријем ученика средњих школа на смештај и исхрану у Дом школске 2018/2019. године

Пријава за упис ученика у дом за школску 2018/19. годинуКоначна листа за упис УЧЕНИКА у дом за школску 2018/19. годину

Коначна листа за упис УЧЕНИЦА у дом за школску 2018/19. годину

Одлука директора о смештају 2018/2019

Обавештење за уговоре


 

Преузмите часопис "ПЕТРОВАЦ"

Старији бројеви

Контакт

Адреса и телефони Дома Петар Радовановић.

Адреса: Немањина 52, 31,000 Ужице
Телефон: 031/511-366, 031/511-346
Факс: 031/511-347
E-mail: office@dompruzice.org.rs