Донације  

 

 

2007. godina

"Prokart" prodajom lista "Maštarije"

660.000 din

Komercijalna banka novogodišnji paketići

50.000 din

 

 

2008. godina

 

Srpska pravoslavna crkva u Londonu

11.368,19 funti

"Prokart" prodajom lista "Maštarije"

734.000 din

Elektrodistribucija Užice

100.000 din

Komercijalna banka novogodišnji paketići

50.000 din

Udruženje Jugoslovena iz Mindena, Nemačka

garderoba i materijal za stomatološku ordinaciju

 

 

2009. godina

 

"Prokart" prodajom lista "Maštarije"

280.000 din

Apotekarska ustanova Užice

124.000 din

Kolo srpskih sestara Užice

1.000 EUR

Mića Mićić

40.000 din

Udruženje Jugoslovena iz Mindena, Nemačka

1 lap top

 

 

2010. godina

 

Delta humanitarni fond

3.460.000 din

Mića Mićić

140.000 din

Elektrodistribucija Užice

100.000 din

Vojvođanska banka

10 kompjutera