Дневни боравак  

 

Дневни боравак у Ужицу званично је почео са радом 17. маја 2010. године. За сада је у његов рад укључено 17 корисника који чине веома хетерогену групу: ментална ретардација, церебрална парализа, аутизам и деца са оштећењем вида.
Едукативни рад са корисницима обављају стручни сарадници, а бригу о здравственом стању и хигијени корисника воде медицинска сестра и неговатељица.
Свакодневно се изводе активности које су предвиђене Планом и програмом рада. Поред тога, утврђен је ритам дана којим се предвиђа редослед активности.
Радионица представља заједничку, групну активност којом се постиже социјализација, интеракција, говорно изражавање, креативност, кулинарско умеће, изражавање емоција, уз музику и игру... Тако на креативним радионицама, помоћу различитих материјала за рад, корисници праве: рамове за слике, штапне лутке, мозаик, рељеф, украшавају кутије... На тај начин изражавају и остварују своје жеље за стваралаштвом. Ликовне радионице пружају корисницима могућност упознавања различитих техника рада, чиме се код њих подстиче жеља за ликовним изражавањем, у складу са њиховим могућностима. На драмским радионицама деца уче како да се поистовете са улогом која им је додељена и да одглуме на најбољи начин. Кроз глуму се код деце подстиче вербално изражавање мисли и осећања, богати се њихов речник. Да би представа која се припрема била што потпунија, успостављена је сарадња са ужичким позориштем, које обезбеђује костиме за предвиђене улоге. Кулинарска радионица је активност у којој деца практично уче да припремају једноставне рецепте.
С друге стране, кроз психосоцијалне радионице развија се изражавање емоција на прихватљив начин, као и решавање проблема у конфликтним ситуацијама.
Едукативне радионице подстичу успостављање основних хигијенских навика, правила понашања, усвајање основних појмова неопходних за живот у широј социјалној средини. Музичке радионице, опет, подстичу жељу за музичким изражавањем, развијају жељу за слушањем музике и певањем, подстичу развој интересовања за музику и способност активног слушања.
У дневном боравку се свакодневно изводи јутарња гимнастика са вежбама латерализације. Такође, повремено се користи и сала за спортске активности. Физичке активности су од великог значаја за развијање телесних својстава брзине и окретности, утичу на развој горњих и доњих екстремитета.
Поред групног начина рада, у дневном боравку се обавља и индивидуални рад у складу са Индивидуалним планом подршке, који је припремљен за сваког корисника у складу са његовим потенцијалима и потребама. За неке кориснике идивидуални рад подразумева развијање основних хигијенских навика, сузбијање агресивног понашања, успостављање емоционалне стабилности. Са децом са оштећењем вида такође се обавља индивидуални рад који подразумева: развој тактилне, аудитивне и олфакторне дискриминације, рад на оријентацији у простору, развој оријентације у микро и макропростору, усвајање навика самопослуживања, развој фине моторике прстију, развијање компензаторних чула, усвајање представа и појмова, оријентација на Брајевој шестотачки, као и описмењавање на Брајевом писму.
Пошто се корисници разликују по когнитивним способностима, са појединима се обавља образовни рад, јер нису обухваћени наставним процесом.
Повремено се корисницима организују излети, шетње, кампови, гледање позоришних представа, учешће у различитим друштвеним дешавањима, што обухвата и дружење са децом из редовне популације.
Дневни боравак је од великог значаја за усвајање основних животних вештина и навика. У активности су често укључна и деца из редовне популације, што представља инклузивни модел рада.