Добро дошли на нашу интернет презентацију

Дом "Петар Радовановић" је републичка установа која се у области социјалне заштите бави збрињавањем деце и омладине лишене родитељског старања, а у области ученичког стандарда смештајем и васпитањем средњошколске омладине која се због школовања налази у Ужицу.

 

О нама

     Дом настоји да пружи што потпунији и адекватнији амбијент за развој младих људи, обезбеђујући им осим основних смештајних погодности и услове за бављење културно-забавним и спортско-рекреативним активностима.
     За почетак рада Дома узета је 1915. година, када у Ужицу почиње организована заштита деце без родитеља, ратне сирочади.
     Установа је функционисала у различитим просторима у граду (од барака, преко објекта старог Дома саграђеног као задужбина 1928. године), до садашњих објеката грађених и стављених у функцију 1982. године.
     Унутрашња организација живота и рада у Дому прилагођена је потребама свих њених корисника и у складу је са перманентним настојањем да се обезбеди такав педагошки амбијент где ће се интереси свих корисника не прекидно узајамно преплитати и употпуњавати.
     Основне делатности подразумевају и организовање инфраструктуре смештај, исхрана, стручни васпитни рад, хигијенске, здравствене, безбедносне, као и радне и техничке услове.
     У функцији обављања основне делатности су два објекта укупне површине 4.500 квадратних метара. Један објекат намењен је за становање корисника, а у другом се налази централна кухиња са трпезаријом, библиотека са читаоницом, фискултурна сала са свлачионицом и друге пратеће просторије неопходне за живот и рад у Дому.
     Сваке године, 18. априла, Установа обележава свој Дан.
     Дом 25. новембра слави славу светог Јована Милостивог.