Добро дошли на нашу интернет презентацију

Дом "Петар Радовановић" је републичка установа која се у области социјалне заштите бави збрињавањем деце и омладине лишене родитељског старања, а у области ученичког стандарда смештајем и васпитањем средњошколске омладине која се због школовања налази у Ужицу.

 

О нама

     Дом настоји да пружи што потпунији и адекватнији амбијент за развој младих људи, обезбеђујући им осим основних смештајних погодности и услове за бављење културно-забавним и спортско-рекреативним активностима.
     За почетак рада Дома узета је 1915. година, када у Ужицу почиње организована заштита деце без родитеља, ратне сирочади.
     Установа је функционисала у различитим просторима у граду (од барака, преко објекта старог Дома саграђеног као задужбина 1928. године), до садашњих објеката грађених и стављених у функцију 1982. године.
     Унутрашња организација живота и рада у Дому прилагођена је потребама свих њених корисника и у складу је са перманентним настојањем да се обезбеди такав педагошки амбијент где ће се интереси свих корисника не прекидно узајамно преплитати и употпуњавати.
     Основне делатности подразумевају и организовање инфраструктуре смештај, исхрана, стручни васпитни рад, хигијенске, здравствене, безбедносне, као и радне и техничке услове.
     У функцији обављања основне делатности су два објекта укупне површине 4.500 квадратних метара. Један објекат намењен је за становање корисника, а у другом се налази централна кухиња са трпезаријом, библиотека са читаоницом, фискултурна сала са свлачионицом и друге пратеће просторије неопходне за живот и рад у Дому.
     Сваке године, 18. априла, Установа обележава свој Дан.
     Дом 25. новембра слави славу светог Јована Милостивог.

 

       

План јавних набавки за 2018.годину

Измена плана јавних набавки за 2018.годину

II Измена плана јавних набавки за 2018.годину

III Измена плана јавних набавки за 2018.годину

IV Измена плана јавних набавки за 2018.годину


2018
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


2017
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


2016
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


2013-2015
ЈАВНИ КОНКУРСИ

Документација и обавештења


ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМАКонкурс за пријем ученика средњих школа на смештај и исхрану у Дом школске 2018/2019. године

Упутство о потребним документима за конкурс за пријем ученика средњих школа на смештај и исхрану у Дом школске 2018/2019. године

Пријава за упис ученика у дом за школску 2018/19. годинуКоначна листа за упис УЧЕНИКА у дом за школску 2018/19. годину

Коначна листа за упис УЧЕНИЦА у дом за школску 2018/19. годину

Одлука директора о смештају 2018/2019

Обавештење за уговоре


 

Преузмите часопис "ПЕТРОВАЦ"

Старији бројеви

Контакт

Адреса и телефони Дома Петар Радовановић.

Адреса: Немањина 52, 31,000 Ужице
Телефон: 031/511-366, 031/511-346
Факс: 031/511-347
E-mail: office@dompruzice.org.rs